Všechny naše projekty a aktivity jsou naplánovány tak, aby podporovaly individuální rozvoj dítěte, dávaly mu možnost volby, ale i pocit odpovědnosti. A to nejen za své vzdělávání, přijímané hodnoty a postoje, ale také za to, v jakém prostědí se pohybuje a jak jej ovlivňuje. Bez kladného a respektujícího vztahu k lidem totiž nemohou mít děti kladný a respektující vztah ke svému okolí ani k širšímu světu.

Kontakt

Mateřská škola Čtyřlístek Milenov Milenov 75
753 61 Hranice 4

IČO: 70996253
580 582 926
730 182 631
skola.mil@atlas.cz