Ranní filtr

 

Na základě zákona č. 258/2000 Sb., § 7, odst. 3,  stanoví ředitelka Mateřské školy Čtyřlístek Milenov, Milenov 75, 753 61 Hranice 4 tato pravidla ranního filtru.

 

K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění je zařízení pro výchovu a vzdělávání povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří   vykazují  známky akutního onemocnění,  od  ostatních  dětí  a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.

Pokud se budou u dítěte v době předávání učitelce zákonným zástupcem jevit příznaky akutního onemocnění (kašel, infekční rýma, zánět spojivek, bolesti břicha… ), nebude dítě učitelkou do kolektivu dětí převzato.

Kontakt

Mateřská škola Čtyřlístek Milenov Milenov 75
753 61 Hranice 4

IČO: 70996253
580 582 926
730 182 631
skola.mil@atlas.cz