Provoz mateřské školy v období do konce školního roku 2019/2020

Prosíme rodiče, aby si prostudovali tyto pokyny a napsali nám, nejlépe sms, zda za těchto podmínek bude vaše dítě navštěvovat naší MŠ do konce června nebo i v červenci. Děkujeme :-).

 1. Cesta do MŠ a z MŠ – Při cestě do a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními: Zakrytí ústa a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 metry. (netýká se doprovodu dítěte)
 2. Rodič dítě předává přítomnému pedagogickému pracovníkovi v tzv. ranním filtru s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo. Při vstupu do školy bude vždy dítěti měřena teplota.
 3. Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu. Pro děti toto nařízení neplatí.
 4. Před vstupem do třídy mateřské školy si dítě za pomoci personálu školy umyje ruce (důkladně 20 až 30 s tekutým mýdlem). K osušení rukou se používají vždy jednorázové ručníky a na řádně vysušené ruce se použije desinfekční prostředek.
 5. Výhradně se používají jednorázové kapesníky a po smrkání si děti vždy umyjí a vydesinfikují ruce viz. Bod 4
 6. Aktivity se budou organizovat tak, aby bylo možné větší část dne strávit venku v areálu mateřské školy (zde roušky mít nemusí). Pokud se půjde na vycházku, je nutné, aby děti byly vybaveny rouškou. Doporučujeme dát denně do sáčku alespoň dvě podepsané roušky.
 7. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel a jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků během dne, jsou rodiče povinni jej okamžitě vyzvednout.
 8. Pokud se v rodině nacházejí osoby s rizikovými faktory, je na zvážení rodičů, zda bude dítě do mateřské školy docházet.
 9. Na webových stránkách MŠ je ke stažení  Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.  Je nutné jej vytisknout, podepsat a donést současně s nástupem dítěte do MŠ. Bez tohoto prohlášení nebude dítě do MŠ přijato.
 10. Na základě epidemiologických opatření a doporučení dochází ke změnám provozních podmínek mateřských škol. Tzn. Veškeré plánované akce jsou do konce školního roku zrušeny.
Čestné prohlášení je třeba co 14 dní obnovovat!!!
 

 

Zápis dětí do naší MŠ

Zápis do mateřské školy se uskuteční v termínu 

od 4. do 5. května 2020

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (6d5h2vy)
 • e-mailem s uznaným elektronickým podpisem  (nelze jen poslat prostý e-mail)
 • poštou

Dokumenty: 

 • Žádost o přijetí (soubor naleznete zde)

Přílohy: 

 • čestné prohlášení (ke stažení zde)
 • kopie očkovacího průkazu
 • kopie rodného listu

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do MŠ dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy

Vážení rodiče,

na základě doporučení vydaného MŠMT a MZ  z důvodu preventivního opatření proti nákaze koronavirem bude od úterý 17.3.2020 přerušen až do odvolání provoz mateřské školy.

O dalších postupech vás budeme průběžně informovat prostřednictvím webových stránek: www.ms-milenov.cz. Rodiče si mohou v ředitelně vyzvednout, mateřskou školou potvrzenou, Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření MŠ (OČR), aby mohli žádat o finanční kompenzaci.

Všem rodičům se omlouváme za způsobené komplikace a děkujeme

za pochopení.

V Milenově dne : 16.3.2020                 

Šárka Vránová, ředitelka MŠ

Oznámení o přerušení provozu.pdf (196220)

Vítáme Vás

"Nepřestávej žasnout. 

Vzpomeň si na semínko v kelímku - kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a proč, ale my všichni jsme takoví."

Robert Fulghum

 

S radostí oznamujeme, že jsme získali mezinárodní ocenění EKOŠKOLA! Naše děti, zaměstnanci i rodiče prokázali znalosti a v praxi předvedli, že víme, co znamená chovat se ekologicky. 

Ocenění Ekotýmu MŠ.PDF (464546) 

 

V odkazu níže najdete propagační video naší školky a odkaz na facebook.

www.youtube.com/watch?v=xQZ1j9pbXXg

https://www.facebook.com/MŠ-Milenov-Čtyřlístek-993412654007848/

 

 

Jak se máme, co děláme můžete sledovat na 

https://www.facebook.com/MSCtyrlistekMilenov/

 
 

 Partneři

Kontakt

Mateřská škola Čtyřlístek Milenov Milenov 75
753 61 Hranice 4

IČO: 70996253
580 582 926
730 182 631
skola.mil@atlas.cz